Utbildningsbevis

  • Efter genomförd utbildning ska det utfärdas ett utbildningsbevis. Här ska det framgå giltighetstid och vilka lifttyper din utbildning omfattat.
  • Liftutbildningsrådet har utarbetat standardiserade utbildningsbevis som auktoriserade liftutbildningsföretag kan använda.

Repetitionsutbildning

  • Repetisjonsutbildning och återexamination ska genomföras vart femte år. Dette beskrivs i SS ISO 18878:2013
  • Repetitionsutbildningen ska avslutas med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov.
  • Liftutbildningsrådet har utarbetat ett dokument med rekommendationer för innehållet i en sådan repetitionsutbildning.

Dokumentet kan hämtas på liftutbildning.se