Utbildningsprocessen

Utbildningen enligt LLP består av två delar:

  1. Grundläggande liftutbildning (teori och praktik)
    • Basutbildning eller
    • Begränsad utbildning
  2. Maskinintroduktion
    • En basutbildning baserad på LLP ger dig en heltäckande behörighet till de vanligast förekommande lifttyperna. Den praktiska utbildningen ska genomföras på lifttyperna 1A/3B eller 1B/3A. Den ger liftoperatören behörighet att arbeta med liftar av typen 1A, 1B, 3A och 3B
    • En begränsad utbildning ger dig bara behörighet att använda vissa lifttyper. Det ska framgå av utbildningsbeviset vilken/vilka typer av liftar som intyget gäller. Den praktiska utbildningen genomförs alltså bara på vissa lifttyper.