Vad innebär arbete på hög höjd?

  • Arbetsmoment som kan medföra fall till lägre nivå
  • Fall är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall på arbetsplatser
  • Huvudregeln är att man till att börja med ska säkra arbetsplatsen genom kollektiva skyddsåtgärder

Exempel på kollektiva skyddsåtgärder:

  • byggnadsställningar
  • räcken
  • personhissar