Vid olycka/missöde

Dokument

Farlig gods måste hanteras extra försiktigt för att undvika olyckor och spill. Innan du som truckförare flyttar godset måste du ta reda på vad innehållet är och vad du ska göra om ett missöde eller en olycka inträffar.

Vid olycka:

  • Ring 112 och/eller internt larmnummer.
  • Varna andra i närheten.
  • Hjälp eventuella skadade.
  • Skicka skadade till läkare, om möjligt med information om vilket slags gods som har varit inblandat i olyckan.
  • Spärra av området.

Vid spill:

  • Kontrollera transportkortet för att se riskerna som är förknippade med spillet.
  • Kontrollera vilken skyddsutrustning som behövs.
  • Kontrollera hur du kan avlägsna spillet (sugs upp eller spolas bort).