Vindbelastning och förankring

  • I den här lektionen ska vi gå genom bedömningar och beräkningar som du måste göra för att säkra att ställningen inte välter eller knäcks.
  • Ställningsleverantörer har beskrivit krav på förankring i monteringsanvisningarna, och det är de värden du skall dimensionera förankringarna för.
  • För ställningar som byggs på särskilt vindutsatta platser, t ex nära havet kan det vara lämpligt att förankra varje 2 m
  • Förankringsmönster och förankringarnas styrka finner du i monteringsanvisningen för den aktuella ställningen.
  • Om förankring inte kan göras i fasaden, ska ställningen stadgas genom en stödstag eller motvikter eller en kombination av dessa. För att dimensionera detta så tar man hjälp av leverantören av ställningen.

Vindbelastning och förankring av intäckt ställning kräver särskild utbildning och täcks inte av denna utbildning.