Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

ADR 1:3

Syfte / mål

Målet med  ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan
uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga
olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt
gods, utom förare med intyg enligt ADR-S 2011:1, ADR-Intyg.

Berörda personer är bland annat:

  • Lagerpersonal
  • Truckförare
  • Mottagare och lastare av farligt gods
  • Speditörer
  • Industri- och produktionspersonal
  • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1 000poäng (ex småbilsförare och paketbilar)

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning skall arkiveras såväl av
arbetsgivaren som av arbetstagaren och styrkas då en ny anställning börjar.
För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser skall utbildningen regelbundet
kompletteras med uppdateringskurser.
Allt efter ansvar och uppgifter hos vederbörande ska utbildningen
genomföras på ett av följande sätt.

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag