Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Fallskyddsutbildning – Online

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

Vår fallskyddsutbildning hjälper dig att arbeta säkert och effektivt på hög höjd

Våra fallskyddskurser håller en hög kvalitet och som en helhetsleverantör inom fallskydd och räddningslösningar kan vi säkerställa att våra kunders behov tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Lagar och regler för företag och arbetsgivare

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. I första hand rekommenderas det att använda kollektiva skydd, så som räcken eller nät. Om kollektiva skydd inte är möjliga att använda skall personligt fallskydd tillämpas. Det är viktigt att utrustningen är anpassad för arbetet och det är arbetsgivarens skyldighet att tillgodose anställda med rätt utbildning och utrustning.

För vem är våra fallskyddsutbildningar

Våra fallskyddskurser vänder sig till dig som arbetar inom bygg, industri eller telekom. Kurserna är grundläggande och kräver inga förkunskaper. Vi ser till att anpassa utbildningen efter era behov och utmaningar.

Lagar och regler för företag och arbetsgivare

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. I första hand rekommenderas det att använda kollektiva skydd, så som räcken eller nät. Om kollektiva skydd inte är möjliga att använda skall personligt fallskydd tillämpas. Det är viktigt att utrustningen är anpassad för arbetet och det är arbetsgivarens skyldighet att tillgodose anställda med rätt utbildning och utrustning.

Vikten av fallskydd

Höjdarbetare befinner sig ofta i riskfyllda och utmanande miljöer. För att kunna hantera riskerna och arbeta säkert behövs rätt utrustning och utbildning. Inom byggbranschen är fallolyckor den vanligaste dödsorsaken. Många höjdarbetare skadar sig varje år och långtidssjukskrivning är inte ovanligt inom industri- och byggbranschen.

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag