Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Hjullastare godshantering Yrkesbevis utbildningsintyg

KURSBESKRIVNING

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som vill börja eller som redan arbetar med hjullastare.

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

Ur kursinnehållet

 • Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
 • Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
 • Hantering av skopa och gafflar
 • Maximering av maskinens framkomlighet, losskörning och lossdragning
 • Tillsatsaggregat
 • Stabilitetsfaktorer
 • Beräkna lyftförmåga enligt lyftdiagram
 • Manövrering av hjullastare efter teckengivning och radiodirigering
 • Hälso- och miljöfarliga gods
 • Lagar och regler
 • Ergonomi och arbetsmiljö
 • Utföra arbete på ett kvalitets-, miljömedvetet och säkert sätt

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov samt ett antal praktiska delprov.

Behörighet/förkunskaper
För att kunna gå utbildning krävs att du har:

 • Traktor/AM-kort eller B-kort (undantag finns)
 • • Fyllt 18 år

Kursavgift
Den teoretiska och praktiska kunskapen hos blivande och verksamma hjullastarförare varierar. Vi inleder med en kompetensbedömning hos varje deltagare för att kunna avgöra utbildningens längd och pris.

Yrkesbevis, utbildningsintyg
Utbildningen ska leda fram till ett godkänt utbildningsintyg som uppfyller Arbetsmiljöverket och TYA:s branschkrav.

Kraven på utbildning är inte enligt lag

 • Utbildningsintyg och yrkesbevis (inte yrkeskompetensbevis, det är för person-­ och godstransporter
 • Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett så kallat utbildningsintyg. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts ska boken bytas ut mot ett yrkesbevis.
 • De förare som har mer än 30 månaders erfarenhet får ett yrkesbevis efter godkänd utbildning.
 • Utbildning och kompetensprov genomförs av TRUCKPROFFS.

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag