Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

 Mobila arbetsplattformar

Liftutbildningen är en utbildning för liftar av typen 1A, 1B, 3A & 3B. Den består av två delar, en teoretisk(online) & en praktiskt. Kapitlen i den här utbildningen tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig om de vanligaste förekommande lifttyperna.

Liftboken är i sin helhet baserad på LLP.

Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

Efter genomförd kurs erhålls kursintyg.

Sax/Bomlift 1 dag.

Teori: 4 timmar

Praktik: 4 timmar

Utbildningskostnad:

Pris: Enligt Överenskommelse kr/Pers

Utbildningsintyget gäller i 5 år.
Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag